قابل توجه همکاران گرامي:در صورت اشتباه وارد کردن کد ملي,شرکت يسنا هيچگونه مسئوليتي در قبال سوار نکردن مسافر ندارد.
سایر اعلانات