ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن (035) 36224000 تماس حاصل نموده یا به آدرس يزد، چهارراه فرهنگيان، اول خيابان مطهري مراجعه نمایید.